Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | explainer video

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Case study

Przed rozpoczęciem prac postawiliśmy jasny cel: “Film musi być jak najprostszy.” Dobrze skomponowany film powinien być stworzony z odpowiedniej dawki efektów dźwiękowych i wizualnych. Podczas realizacji, największą uwagę skupiliśmy na minimalnej formie przekazu i zapierającym dech w piersiach utworze muzycznym. Dzięki kolorowym akcentom i delikatnym efektom dźwiękowym, film zyskał duszę.