Psychologia kolorów

Projektowanie graficzne nie polega tylko na tym, aby stworzyć coś atrakcyjnego. Jest to przede wszystkim sposób na nawiązanie komunikacji z grupą docelową, a także stworzenie pewnej więzi między poszczególnymi odbiorcami. Kolor jest jednym z narzędzi, które to...